Grenlandia 2012 – cumy rzucone!

Właśnie ruszyła wyprawa stażowo-naukowa Grenlandia 2012. Poniżej kilka słów o tym przedsięwzięciu od p. Prezes WrOZŻ – Ewy Skut:

12 maja 2012 roku rozpoczął się pierwszy etap wyprawy naukowo-żeglarskiej do Zachodnie Grenlandii. Celem wyprawy jest badanie wód termalnych w Zatoce Disco.

Wrocławską specjalnością stały się wyprawy żeglarskie w rejony polarne zarówno antarktyczne, jak arktyczne. Żeglarze wrocławscy w swojej historii dotarli wiele razy poza koła polarne, zarówno północne i południowe. Współpraca wrocławskich żeglarzy z wrocławskimi naukowcami polarnymi ma już swoją kilkuletnią historię. Rozpoczęta w 2006 roku badaniami w rejonie Spitsbergenu z inicjatywy ówczesnego Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych Profesora Andrzeja Witkowskiego trwa do dziś.

Tegoroczna wyprawa organizowana jest przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizacją wyprawy z ramienia WrOZŻ kieruje kapitan Ewa Skut. Kapitanami poszczególnych etapów są: Jerzy Stępniewski JR, Zygmunt Biernacik, Ewa Skut, Piotr Michałowski, Aleksander Gruszczyński, Bolesław Rudnik, Adam Dacko, Piotr Piwowarczyk.

Wyprawa rozpoczęła się 12 maja 2012 r., gdzie na jachcie Stary pod dowództwem kapitana Jerzego Stępniewskiego JR, żeglarze dopłyną do Reykjaviku na Islandii, a stamtąd następna ekipa żeglarska wyruszy w kierunku Grenlandii. Powrót przez Islandię, Irlandię, Holandię i zakończenie w Szczecinie 30 września 2012 r. Na początku lipca przez okres 3 tygodni do wyprawy dołączą wrocławscy naukowcy, prowadząc badania naukowe w Zachodniej Grenlandii.

Plan wyprawy naukowej zakłada rekonesans zachodniego wybrzeża Grenlandii w pasie ograniczonym miejscowością Nuuk i wyspą Disko na jachcie „Stary” pod fachowym okiem żeglarzy. Ten środek transportu pozwoli na dotarcie do często trudno dostępnych miejsc, wykonania pomiarów hydrogeologicznych i hydrochemicznych, w tym poboru prób wody i skał do badań laboratoryjnych, przy współpracy z mikrobiologami z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Żeglarze będą pokonywać trudne żeglarsko rejony Północnego Atlantyku, które w większości zaliczają się do rejonów polarnych, charakteryzujące się szybko zmieniającą pogodą, niskimi temperaturami. Warto jednak pokonać trudy żeglugi, bowiem są to najpiękniejsze rejony naszego globu z niespotykanym nigdzie światłem i widokami oraz z niezwykłą populacją zwierzą i naturą, która tchnie niezwykłym spokojem i urodą.

Mamy nadzieję, że tegoroczna wyprawa naszych żeglarzy i naukowców wniesie pewien wkład w rozwój polskich badań polarnych. Życzmy żeglarzom i naukowcom w pełni zrealizować program i szczęśliwie powrócić we wrześniu do Szczecina. Zainteresowanych w uczestniczeniu w wyprawie i kibiców zapraszamy na stronę www.wrozz.wroclaw.pl. Tu też będzie można śledzić online trasę wyprawy i wspierać naszych żeglarzy i naukowców poprzez telefon satelitarny.

Ewa Skut

Prezes

Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Dodaj komentarz

Adres elektroniczny nie będzie publicznie widoczny.

*

*